Om Paintball

I sporten paintball använder man en markör, en slags pistol eller gevär, som med hjälp av tryck slungar iväg en liten färgfylld boll. Bollen består av ett gelatinlager fyllt med vattenlöslig gelé och markörerna drivs av komprimerad luft eller kolsyra. För att spela krävs skyddsutrustning i form av en heltäckande mask som skyddar ögon och huvud från att skadas vid en träff. Utgångshastigheten på markörerna är även begränsad. En paintballmarkör räknas i Sverige som ett slags luftvapen, men kräver ingen licens. Reglerna som gäller inom sporten är mycket stränga när det gäller säkerhetsaspekter, och statistiken visar att det sker fler skador per person inom golf än inom paintball. Gällande regler beskrivs mer ingående under just rubriken ‘regler’ nedan.

Väldigt förenklat kan man säga att man använder markören i en sport som närmast kan liknas vid en avancerad version av ”datten” (ung. ”kull”). En av skillnaderna är att man med hjälp av markören kan ”datta” (markera) en spelare på långt håll. När en spelare blir markerad så lämnar han helt enkelt spelplanen för att återkomma i nästa match. Kroppskontakt är inte tillåten. En annan skillnad är att ett slags flaggspel ingår. Vanligtvis skall lagen ta sig från sin bas (startposition) till motståndarlagets, för att där hämta en flagga, vilken sedan skall hängas i lagets egen hemmabas. Världens första paintballmatch vanns faktiskt utan att en enda boll avfyrades. Paintball är en utpräglad lagsport, där samspelthet, strategi och taktik i långa loppet vinner över individuell skicklighet.